Markacijski odsek

Markacisti našega Planinskega društva smo skrbniki 122 km planinskih poti na področju občine Idrija: Slovenska planinska pot (SPP), mednarodna pot Via Alpina, Idrijsko-cerkljanska planinska pot (ICPP) in poti na Jelenk. V letih po praznovanju 100-letnice našega PD (2004) smo – zaradi maloštevilnih aktivnih markacistov z licenco - opravljali le redna vzdrževalna dela na poteh, kjer je bilo to najbolj potrebno.

Leta 2006 smo se s PD Cerkno in PD Javornik Črni Vrh dogovorili, da obnovimo 184 km dolgo Idrijsko-cerkljansko planinsko pot, katera od otvoritve leta 1979 ni bila deležna vzdrževanja in obnove markacij. Na nekaterih krajih je bila že zaraščena, oznake pa so bile še komaj vidne. Pri tem delu, ki ga je bilo kar veliko, so poleg članov Markacijskega odseka pomagali tudi nekateri drugi prijatelji in planinci. Mnogo dela je bilo tudi z izdajo novega zemljevida in vodnika po ICPP. Ob 30 letnici poti (leta 2009) je bila slovesna »ponovna otvoritev« in izdan posodobljen vodnik.

Leta 2010 smo na Občnem zboru PD izvolili novega načelnika Markacijskega odseka Primoža Štucina, dotedanjemu Stanetu Štucinu pa se zahvalili za dolgoletno marljivo delo, s priznanjem Alojza Knafelca. To leto je usposabljanje uspešno opravil nov kandidat, tako da je bilo v društvu pet aktivnih markacistov. Na nekaj pomembnih križiščih planinskih poti smo zaradi boljše označenosti postavili nove smerne table.

V naslednjih letih smo nadaljevali s postavljanjem novih smernih tabel. Zaradi zaraščenosti na vrhu Jelenka, smo leta 2011, malo nižje na skali nad Idrijco, uredili razgledno točko in postavili varovalno ograjo. Čudovit razgled sega od Kaninskega pogorja, mimo Triglava, do Porezna. Na najbolj strmem delu Lovske poti ki vodi na Hleviše, pa smo naredili nekaj stopnic. Naslednje leto smo montirali nove smerne table na Vojskarski in Ledinski planoti. Leta 2013 smo prestavili odsek SPP (transverzale) iz Idrije do Ledinskega Razpotja, ki sedaj vodi mimo nekdanjega rudniškega dimnika. Tako se pohodniki izognejo hoji po cesti iz vasi Gore. V koči na Hleviški planini smo soorganizirali licenčno izobraževanje, ki ga moramo markacisti PZS opraviti vsakih 5 let. Udeležilo se ga je okrog 30 slušateljev, največ jih je bilo s Primorske. Markacijski odsek našega PD spada v Meddruštveni odbor markacijskih odsekov Posočja. Vsako leto se srečamo na Občnih zborih, kjer pregledamo opravljeno preteklo enoletno delo in postavimo smernice za nadaljnje delovanje. Idrijčani smo bili organizatorji takega zbora markacistov v začetku leta 2014. Takrat še nismo vedeli, kaj nas čaka 3 tedne pozneje, ko je velik del Slovenije prizadel žledolom. Našim maloštevilnim markacistom (le 3 z licenco - saj je eden umrl, drugi pa se je »upokojil«), so pri sanaciji škode na planinskih poteh veliko pomagali tudi drugi planinci, prijatelji in znanci, ki so se samoiniciativno udeleževali delovnih akcij. Očistili smo poti na Jelenk, SPP in Via Alpino. V tem letu je bilo narejeno tudi rekordno število prostovoljnih delovnih ur na planinskih poteh – preko 500. V letu 2015 smo nadaljevali z odstranjevanjem podrtih in polomljenih dreves na odsekih ICPP. Naredili smo tudi obhodno stezo nad podorom ceste pri Tratniku v Čekovniku. Naslednja leta smo opravljali najnujnejša vzdrževalna dela na poteh, ki v letu 2014 niso prišla na vrsto. Naše gozdove je doletela še ena nesreča - podlubniki. Večina smrek na naših poteh je bilo požaganih in s tem je »izginilo« tudi mnogo markacij. Leta 2017 smo bili deležni pomoči s strani markacijskih odsekov MDO Posočje. Očistili in markirali smo okrog 20 km planinskih poti na Vojskarski planoti do Mrzle Rupe.

Po dolgih »letih suše« smo leta 2018 uspeli pridobiti 4 nove kandidate, ki so uspešno opravili licenčno usposabljanje za markaciste. Zoran More je za prizadevno delo prejel priznanje Alojza Knafelca. To leto je potekel mandat načelniku MO Primožu Štucinu, tako da smo ostali brez načelnika. Primož je v preteklih letih veliko sodeloval pri izdelavi katastra planinskih poti, ki ga je uredila PZS. Vodenje odseka je naslednje leto prevzel markacist Branko Podgornik.

Na zahtevo novega lastnika kmetije v Trepališah smo morali prestaviti del markirane poti proti Jelenku. Zaradi omenjenih naravnih nesreč na našem področju, je bilo odstranjenih precej velikih dreves in gozd je postal »svetlejši«. To pa pomeni bujno rast trave in podrastja na poteh in stezah, kar predstavlja za nas markaciste več dela s srpi, kosami, grabljami,...

Novice

markacijski odsek

Letno srečanje markacistov

V soboto, 13. 1. 2024, so se trije člani markacijskega odseka PD Idrija udeležili Občnega zbora markacistov OPP Posočje v Trenti. Po ogledu razstave v

preberi več