Podroteja – Govekarjev (Zagodov) vrh – Gore – Sivka 4 ure 45 minut

V Podroteji zapuščamo zakraseli svet krednih apnencev in dolomitov iz zgodnjega triasa ter vstopamo v razgiban svet predalpskega hribovja s pestrimi kamninami. Prečkamo rečico Zalo in po cesti desno, ob počivališču se vzpnemo mimo hiše ter strmo navzgor skozi Požare po južni strani Govekarjevega (Zagodovega) vrha. Nadaljujemo mimo studenčka, zaraščajoče senožeti, od koder čez globoko vrezano strugo Zale pogledamo nasproti na kraški svet Skalovnika. Smo že visoko nad cesto, še en vzpon in smo na travnikih kmetije Govekar (Jelični Vrh 11). Od tu na Govekarjev (Zagodov) vrh je le četrt ure. Žig v hiši. Od Podroteje do Govekarja je 1 uro 15 min.
Po ozki cesti stopamo do kmetije Podobnik. Mimo nje poteka idrijski prelom, ki preseka Idrijo in gre po dolini Ljubevčnice proti Godoviču in Kalcam. Takoj za hišo zavijemo levo in po kolovozu prispemo do kmetije Urbanovec ( Jelični Vrh 2). Kadar smo v dvomih, sledimo smeri telefonske napeljave. Za hišo je asfaltirana cesta ( iz Rebra ), ki jo po nekaj korakih v desno zapustimo in se vzpnemo na poraščen kolovoz, ki čez travnik pripelje do kmetije Lešnica ( Lešetnica). Od Govekarja do Lešnice je 45 min.
Mimo hleva in hiše jo po asfaltu mahnemo proti severozahodu, pri veliki hiši pod visoko škarpo zavijemo s ceste na kolovoz, ki obkroži vzpetino in nas pripelje do ceste Idrija – Dole le nekaj metrov od hiše( Dole 2). Dole so razpotegnjeno naselje na višini okrog 800 m. To je bilo in ostaja mejno idrijsko ozemlje, pred 2. svetovno vojno tik ob italijansko – jugoslovanski meji ( rapalski ), danes meji na logaško občino. Valovita pokrajina omogoča kmetijsko dejavnost, predvsem živinorejo. Nekdaj je tod vodila tovorna pot iz Idrije do »pristanišča« na Vrhniki, ki pa je izgubila pomen po l. 1850, ko se je Idrija prometno preusmerila proti železnici v Logatcu. Po asfaltu v desno do znamenja, tam levo v zaselek Tabor ( hišna št. Dole ). Pred velikim kozolcem in hlevom se obrnemo levo in gremo čez travnike proti vasi Gore, ki je med najstarejšimi poseljenimi predeli naše občine. Vas je na višini 850 m in je v cerkvenem pogledu do konca 18. stoletja spadala pod župnika v Sp. Idriji ( Pr Far ). Cerkev iz leta 1823 stoji na mestu starejše in manjše.
Živa je legenda o čudežu zavetnice Marije Magdalene, ki naj bi pred Turki skrila svoje svetišče v meglo. Pesem s to temo je bila objavljena 1848 v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Tudi na Gorah je ohranjena tradicija praznovanja na dan vaškega patrona, semenj na Magdalensko nedeljo ( 22.7. ). Nedaleč od vasi se zložno boči razgledna Magdalenska gora z najvišjim vrhom Marutnik ( 891 m ), na katerem stoji spomenik 47 partizanom, ki so med vojno padli v širši okolici vrha. Pod vrhom je opuščena domačija Mrutnikar ( Idršek 7 ) – na Poklonu. Razgledi. V dneh šolskega pouka vozi avtobus. Od Lešnice do Mrutnikarja je 1 uro.
Tablica ICPP z napisom Idršek nas pod hišo usmeri navzdol po gozdnem kolovozu, pri peskokopu stopimo na cesto, levo po njej gremo mimo raztresenih domačij Idrška do ceste Gore – Razpotje. Ledinsko Razpotje, 705 m visok preval, križišče poti v dolino Idrijce, na Gore, v Ledine in Žiri, je hkrati razvodje med Jadranskim in Črnim morjem. Zaselek ima le nekaj hiš, tudi kmečki turizem Kmečki hram ( Idršek 1a, 5281 Sp. Idrija - hrana in prenočišče ). Šolski avtobus iz Idrije oz. Sp. Idrije do Ledin. Od Mrutnikarja do Razpotja je 30 minut.
Pri hiši ( Pečnik 4 ) sta smerokaza Via Alpina in Sivka 1 ( Slovenska planinska pot ), to je tudi naša smer. Vzpnemo se do asfaltirane ceste za Ledine in jo prečkamo. Pod domačijo Zajc gremo v Pečnik; ves čas je pred nami hrib s pretvornikom na vrhu, Gradišče 998 m, katerega pobočja strmo padajo v dolino Idrijce. Ohranjena je legenda o utrdbi na vrhu. Nad Sp. Idrijo se pne Kendov vrh ( 1078 m ), širokopleči Cerkovni vrh ( 804 m ) in Kobalove planine ( 834 m ) že nad Idrijo, tudi s TV - pretvornikom na vrhu. Za njimi temno zelenita Vojskarska planota in Trnovski gozd. Skozi vasico Pečnik gremo, na vrhu klanca pa levo za gospodarskim poslopjem ( Pečnik 18 ), hitro smo na asfaltu. Kozolec in lovska opazovalnica sta desno, tam je tudi naš kolovoz, ki po vzhodnem pobočju obkroži Gradišče. Skozi drevje zaslutimo starodavno vas Ledine, podatki o njeni naselitvi segajo v leto 1000. V cerkvi sv. Jakoba iz l. 1540 sta sliki Jurija Šubica. V vasi je na rojstni hiši Antona Žaklja – Rodoljuba Ledinskega ( 1811 – 1881 ), zbiralca ljudskih pesmi, spominska tabla. Kmečki turizem Pr Jureč ( Ledine 19, 5281 Sp. Idrija ) ima na skednju lepo zbirko kmečkega orodja. Vsako leto konec avgusta priredijo prikaz dela ob žetvi Od zrnja do kruha . Iz gozda stopimo na senožet, jo prečkamo in že smo na razglednem Kladniku. Od Razpotja do Kladnika je 45 minut.
Pogled poišče vzpetine Matajurja, Kobariškega Stola, Kaninskega in Krnskega pogorja, pred njimi je s hišami posuta Šentviška planota in kot svetilnik sredi zelenega morja gozdov bela cerkvica sv. Ivána na robu Šebreljske planote. Prav nasproti nas spušča Jelenk ( 1107 m ) svoje strme grebene v dolino Idrijce. Desno gremo ( levo je dostop na vrh Gradišča ), mimo trafo postaje ( TP Ledine - Kladnik ) na asfalt. Pod nami je Fojda, na ovinku krenemo levo in po dolini navzgor. Pazimo, da za veliko njivo, obdano z gozdom, zavijemo desno, ob robu lepe jase se vzdignemo do kolovoza in ga prečkamo, kar nam ukaže tudi smerna tablica Likar - Jazne. Seveda pa se lahko odločimo za obisk vrha Sivke ( 1008 m ), ki pa je zaraščen. Čez senožet ali ob robu, odvisno od letnega časa, gremo mimo lovske preže do razvaline kmetije v Gorenjem Kamniku. Bevkov vrh ( 1051 m ) pred nami nam kaže smer, pogledi pa uhajajo na Porezen, Spodnje Bohinjske gore, Ratitovec, nad vsemi se pa dviga bela glava Triglava. Na Gor. Kamniku se obrnemo proti vzhodu, smer Ledine in se po kolovozu podamo proti Tešarju, a gremo še pred domačijo levo proti Jaznam. Od Kladnika do Tešarja je 30 minut.
Spet kratek vzpon nad Grdo grapo, ki je bila nekdaj meja med Goriško in Kranjsko. Smo na razglednem hrbtu nad domačijo Likar ( Mrzli Vrh 13 ), žig Sivke je v hiši.Sivka - Travnik - Masore