Cerkno - Labinje - Partizanska bolnica Franja 2 uri 30 minut

Na pročelju gostilne Pri Lovcu, nasproti avtobusne postaje, visi pano PD Cerkno. Ozka ulica, po starem imenovana Gasa, zdaj pa Jerebova ulica, pelje do frizerskega salona Monika. Pred njo zavije tlakovana pot na desno v hrib Brdce, ki se dviga nad Cerknim (lahko pa se povzpnete tudi po stopnišču). Omenjena pot, ki ni širša od enega metra, je črno zapisana v zgodovini NOB. Po tej poti je ob napadu na partijsko šolo zdrvelo v smrt 47 gojencev, ki so bili izdani od domačih izdajalcev. Na kozolcu ob poti je tudi spominska plošča Milojki Štrukelj, udeleženki te šole. Strma pot pelje mimo spomenika padlim na Brdcih, oddajnika radia Cerkno (današnjega radia Odmev), Matečka, Magajneta v Ralnah, nato še mimo Bička in Melinarja (na tej hiši je slika sv. Florijana). Malo pod Labinjami stoji ob poti, ki tod pelje po zelenkastih vulkanskih kameninah, na pol porušen Miklavžev turn, ki spada že v vas Labinje. Stolp je ostanek rudarske cerkve, ki je po ustnem izročilu tu stala v 17. – 18. stol. Takrat so pod vasjo kopali zlato, razrušeni rovi so tod vidni še danes. Legenda pravi, da je zvon, ki je v tistih časih oznanjal vse dobro in slabo, napolnjen z zlatom, zakopan v bližini še stoječega turna. Komaj se odkrijejo na desni Labinje, že pripelje naša pot do prve hiše – pri Lužarju. Samo nekaj deset metrov levo proti Počam se nahaja kmetija Pri Orehovcu (Labinje 23), kjer dobimo žig . Pri kapelici zavijemo desno na glavno pot, razširjeno v cesto, ki pelje iz zgornjega dela vasi Labinje ali Košenije, v spodnje Labinje ali Vas. Sledimo markacijam na telefonskih drogovih in hišah, gremo po kolovozu, ki pelje po ravnem do senožeti Krajc, kjer se nam na desni odpre pogled na cerkev sv. Trojice (točka pozitivnega sevanja), v smeri kolovoza pa na vas Poljane. V tej vasi je bil med NOB pri kmetu Zariglcu štab IX. korpusa in XXXI. divizije, v vaški mlekarni pa zelo pomembna kurirska karavla P35. Vas je strnjeno naselje, skoznjo pelje le ena pot, ki od zadnje domačije pri Primožu prečka pobočje Drnove (1005 m). Hrib se strmo dviga nad vasjo. Po kolovozu pridemo do gornjega in spodnjega Podnjivča. Pot prečkata le dve grapi bistre vode. Prva priteče po soteski med Drnovo in Velikim Njivčem, druga pa med Velikim in Malim Njivčem in se imenuje Čerinščica. Komaj 100 m od Podnjivških, pri katerih se je med NOB zbiral ves material za partizansko bolnico Franja, zavije pešpot v sotesko Pasice. V tej soteski so bili do povodnji 18. septembra 2007 ohranjeni vsi objekti SVPB Franja, ki je bila zgrajena med NOB in je delovala od 23.12.1943 do 5.5.1945. V njej se je zdravilo 522 ranjencev in bolnikov, postavil pa jo je s pomočjo domačinov dr. Viktor Volčjak. Ime je dobila po partizanski zdravnici dr. Franji Bojc – Bidovec. Te barake je pred leti že zasul plaz, ki se je utrgal na pobočju Njivča, vendar so jih v celoti obnovili; omenjena povodenj pa je popolnoma uničila ta izjemen spomenik humanosti. Mestni muzej Idrija je skrbnik tega spomenika. Žig dobimo v baru Pasice (Dolenji Novaki).PB Franja - Robidensko brdo - Črni vrh